Logotype

VD:s brev till aktieägarna 5 maj 2021

Icke-regulatoriskt
Kära aktieägare,

I föregående VD-brev som publicerades den 31 mars informerade vi om att Nord har lanserat tandhälsoförsäkring på den norska marknaden.  Nästa vecka lanseras tandhälsoförsäkringen även i Sverige och vi arbetar för fullt med att även lansera försäkringen genom våra partners.

I enlighet med vår kommunikation vid noteringen är vårt operativa fokus på lansering av tandhälsoförsäkring och ett komplett produktsortiment till våra strategiska partners. Detta arbete fortgår enligt plan med våra partners.   

För företagets avtal med vår paneuropeiska aktör inom detaljhandeln arbetar vi nu med lanseringen. Den digitala lösningen för ombordstigning är klar och Nord arbetar med aktören med en gemensam, bred marknadskommunikation.

För företagets avtal med redovisningsföretaget Amesto Accounthouse AS testas nu den digitala plattformen och Amesto har kommunicerat lanseringen av Nord Forsikring till sina kunder. Avtalet gäller tillhandahållande av affärsförsäkring, grupplivsförsäkring, personlig försäkring, privat skadeförsäkring, sjukförsäkring, behandlingsförsäkring och personalförmåner för Amestos kunder. Amesto har cirka 1 000 nuvarande företagskunder för försäkringslösningen.

Den nya digitala plattformen testas nu också för avtalet med den nordiska verkstadskedjan Mekonomen Group. Avtalet har pågått i Norge i liten skala med traditionell byråverksamhet i flera år. Produkten som Mekonomen använder är baserad på en rad tjänster och är en white label-lösning. Mekonomen har cirka 1 200 verkstäder och totalt 6 000 anställda i Norge och det är dessa verkstäder och anställda vi ska erbjuda försäkring till.

Vi fokuserar även på att utöka produktsortimentet med nya nischprodukter som kompletterar den nuvarande produktportföljen.

I ett tidigare brev diskuterade jag den betydande digitala omvandlingen inom försäkringsbranschen som vi är en del av. Vi ser förändringar i kundernas beteende, där kunder blir mer digitala och anpassar användningen av digitala plattformar i stor utsträckning, detta passar vårt koncept och digitala distribution väl. Den viktigaste förutsättningen för smart, effektiv och kundvänlig digitalisering ligger i tillgången till relevant data. Mikroanpassning till kundernas behov kan endast göras av dem som har kontroll över data - dvs. kunddata som kan användas med kundernas samtycke (GDPR), data från Nords plattform, data från externa offentliga källor och data som kan delas med våra partners genom databehandlingsavtal. Det är genom insikt, data och nära samarbete med försäkringsgivare som Nord skapar ett ekosystem som skalas upp över tid och som inte är så enkelt att kopiera.

VD-intervju om företagets verksamhet och tidigare kvartal kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=bSfgTCwRcEM

Jag delar information med marknaden en gång i månaden i form av ett VD-brev. Tidpunkten för VD-brevet är i slutet av varje månad, nästa brev kommer att publiceras i slutet av maj.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .