Logotype

Nord Insuretech Group AB publicerar årsredovisning för 2020.

Regulatoriskt

Nord Insuretech Group AB:s årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på  https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/rapporter--presentationer

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 kl 23.30 CEST.

Ladda ner

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .