Logotype

Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB) publicerar bolagsbeskrivning inför fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market.

Regulatoriskt
Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB), ”Bolaget”, erhöll den 22 december 2020 ett villkorat godkännande för fortsatt handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).  Bolaget har av denna anledning publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida, vilket är ett villkor för att bolagets aktier fortsatt ska vara upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har begärt att handel i bolagets aktie återupptas den 11 januari 2021.

Bolagsbeskrivningen återfinns på Bolagets hemsida https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/bolagsbeskrivning-och-prospekt

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till, information om bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .