Logotype

Hudya publicerar årsredovisning för 2019

Regulatoriskt

Hudya AB:s årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://ir.hudyagroup.com/ir/investerare/rapporter--presentationer/

Hudyas årsredovisning skiljer sig åt mot den kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019:

 

  • Nedskrivning av goodwill
    I maj 2019 förvärvade Hudya delar av rättigheter och tillgångar från SalesPartners Direct Sales ApS. Ursprungligen redovisades 22,7 MSEK i goodwill i samband med förvärvet. Denna goodwill skrivs nu ned i sin helhet per 31 december 2019. Nedskrivningen, ej kassaflödespåverkande, påverkar resultatet från den tidigare rapporterade Bokslutskommunikén för 2019.

     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanne Ek, CFO för Hudya AB
E-mail: hanne@hudya.no
Tel: +47 926 62 379
hudyagroup.com

Om Hudya

Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt fintechföretag med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge med cirka 190 anställda. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag och sparar kunder tid och pengar. Hudya har byggt en unik digital plattform där man har samlat tjänster som privatpersoner och företag behöver. Idag erbjuds mobil, el, försäkring och refinansiering till schyssta villkor och priser. Hudya har internationella ambitioner och arbetar för att utveckla och distribuera tjänster till en låg kostnad oavsett land, med början i Skandinavien. Hudya AB är sedan den 14 februari 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HUDYA.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på hudyagroup.com.

Denna information är sådan information som Hudya AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-04 17.15 CET.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .