Logotype

Hudya AB (publ) utser Lago Kapital till likviditetsgarant

Regulatoriskt
 

 

Hudya AB (publ) AVTAL OM LIKVIDITETSGARANTI

Hudya AB (publ) har ingått avtal gällande likviditetsgaranti med Lago Kapital AB den 12 februar 2020.

Enligt avtalet kommer Lago Kapital Ab att ställa handelsposter i Hudya AB (publ) aktie både på köp- och säljsidan i enlighet med och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. Skillanden mellan köp- och säljpriset har avtalats till maximalt 4 %. Handelsposterna ställs med antal aktier som motsvarar minst 15.000 SEK. Syftet med likviditetsgaranti är att förbättra likviditet samt minska volatilitet.

Enligt avtalet kommer handelsposter att ställas ut minst 85 % av den dagliga handelstiden.

Avtalet är bindande i tre (3) månader varefter den fortlöper med en månadsuppsägningstid.      

Hudya AB (publ)

Morten Kvam

Kommunikationsdirektör
Mob. + 47 930 28 970

 

Ladda ner

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .