Logotype

Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att ytterligare senarelägga förfallodagen till den 11 september 2020 för det lån om 4 miljoner SEK med ursprunglig förfallodag den 31 augusti 2020

Regulatoriskt

Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att ytterligare senarelägga förfallodagen till den 11 september 2020 för det lån om 4 miljoner SEK med ursprunglig förfallodag den 31 augusti 2020.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .