Logotype

Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att senarelägga förfallodagen till den 7 september 2020 för det lån om 4 miljoner SEK med ursprunglig förfallodag den 31 augusti 2020

Regulatoriskt

Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att senarelägga förfallodagen till den 7 september 2020 för det lån om 4 miljoner SEK med ursprunglig förfallodag den 31 augusti 2020.

Ladda ner

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .