Logotype

Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att senarelägga förfallodagen till den 1 december 2021 för det lån om 4 miljoner SEK med förfallodag den 11 september 2020

Regulatoriskt
Den 27 september 2019 ingick Hudya Group AS ett låneavtal med Fårö Capital AB gällande ett lån om 4 MNOK. Hudya Group AS och Fårö Capital AB ingick den 7 februari 2020 ett avtal tillsammans med Hudya AB där Hudya AB övertog skuldansvaret gentemot Fårö Capital AB. Lånet löper nu med en ränta om 3,0 % i månaden från 1 september 2020 till 1 december 2021. Lånet och ränta förfaller till betalning den 1 december 2021.

Den 27 september 2019 ingick Hudya Group AS ett låneavtal med Fårö Capital AB gällande ett lån om 4 MNOK. Hudya Group AS och Fårö Capital AB ingick den 7 februari 2020 ett avtal tillsammans med Hudya AB där Hudya AB övertog skuldansvaret gentemot Fårö Capital AB. Lånet löper nu med en ränta om 3,0 % i månaden från 1 september 2020 till 1 december 2021. Lånet och ränta förfaller till betalning den 1 december 2021.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .