Logotype

Hudya AB meddelar att koncernens största långivare har sagt upp sin kredit och realiserat säkerheter i form av pant i tolv dotterbolag

Regulatoriskt

Styrelsen för Hudya ABs helägda dotterbolag Hudya Group AS har lämnat in en ansökan om konkurs för Hudya Group AS till tingsrätten i Oslo (Oslo byfogdembete).
 
Hudya AB har efter bästa förmåga följt sin affärsplan, men effekterna av, inter alia, Covid-19 har gjort att förutsättningarna att följa affärsplanen har försvårats. Koncernens största långivare har sagt upp sin kredit om cirka 206 miljoner SEK och realiserat säkerheter i form av pant i dotterbolag. Som säkerheter för krediten har samtliga aktier i följande dotterbolag ställts: Aconto.no AS, Lendr AS, 120% Holding AS, Hudya GM AB, Gradén Mattsson Telekom AB, Gradén Mattsson Finans AB, Gradén Mattsson AB, Gradén Mattsson Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hudya Distribution AS, Payr AS och Hudya Data & Tele AS.
 
Trots diskussioner med långivarna samt övriga åtgärder som bolaget vidtagit för att minska kostnaderna och förbättra likviditeten återstår inga andra alternativ för styrelsen än att ansöka om konkurs för Hudya Group AS. 
 
Bolaget kommer fortlöpande att informera om händelseutvecklingen för Hudya AB och övriga bolag i koncernen.


För ytterligare information kontakta:

Ole Morten Settevik, styrelsesordförande för Hudya AB
Telefon: + 47 907 53 840
Epost: oms@hudya.no


Morten Kvam, kommunikationschef, Hudya
Telefon: +47 930 28 970
Epost: mk@hudya.no


Om Hudya

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. Epost: info@fnca.se

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.hudyagroup.com

Denna information är sådan information som Hudya AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-24 19.45 CET.

Ladda ner

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .