Logotype

Hudya AB har antagit en reviderad affärsplan

Regulatoriskt

Sedan mars har Hudya AB:s ledning fokuserat på att utarbeta en affärsplan där målet är ett positivt operationellt resultat. Styrelsen för Hudya har beslutat att anta den reviderade affärsplanen vilken nu implementeras. Fokus ligger på lönsamhet och optimering av koncernens affärsmöjligheter.

”Vi känner oss konfidenta med den reviderade affärsplanen och att den kommer ge Hudya en operationell balans”, säger Hudya AB:s ordförande Ole Morten Settevik.

Den reviderade affärsplanen är till stor del baserad på ytterligare digitalisering av Hudyas processer med inriktning på de områden där företaget upplever den största operativa framgången. Resultaten av det digitala kundförvärvet möjliggör lägre kostnader och därmed högre marginaler. Detta är avgörande för var resurserna kommer att investeras framöver. Konsolidering, digital fokusering och utvidgning av produktutbudet kommer att vara nyckelelement för Hudyas verksamhet framöver.

”Digitalisering och effektivisering av våra affärsprocesser är väsentliga förutsättningar för att realisera affärsplanen”, säger Hudya AB:s VD Mats Wennberg.

”Hudyas digitala plattform är avsedd att ge kunder tillgång till relevanta konsumenttjänster och samtidigt säkerställa effektiv drift av Hudya. Digitala investeringar sätter en premiss med ett starkt fokus på lönsam verksamhet inom samtliga vertikaler”, avslutar Wennberg.


För ytterligare information kontakta:

Morten Kvam, kommunikationschef, Hudya
Telefon: +47 930 28 970
Email: mk@hudya.no

hudyagroup.com
 

Om Hudya

Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt fintechföretag med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge med cirka 190 anställda. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag och sparar kunder tid och pengar. Hudya har byggt en unik digital plattform där man har samlat tjänster som privatpersoner och företag behöver. Idag erbjuds mobil, el, försäkring och refinansiering till schyssta villkor och priser. Hudya har internationella ambitioner och arbetar för att utveckla och distribuera tjänster till en låg kostnad oavsett land, med början i Skandinavien. Hudya AB är sedan den 14 februari 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.hudyagroup.com

Denna information är sådan information som Hudya AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-08 13:00 CET.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .