Logotype

Hudya AB har anlitat Redeye AB som Certified Adviser från och med den 1 november 2020 och inleder en ny granskningsprocess

Regulatoriskt
I och med förvärvet av Prosjekt Duo (se pressmeddelande 28 augusti och 11 september 2020) har Nasdaq bedömt att bolaget ska genomgå en ny granskningsprocess för att bedöma om listningskraven i Nasdaq First North Growth Market Rulebook är uppfyllda. 

Bolaget kommer att fortsätta vara handelsstoppade under granskningen (se börsmeddelande 419/20 per den 23 september 2020). Bolaget arbetar med att ta fram erforderliga dokument för granskningen.

Ladda ner

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .