Logotype

Hudya AB förvärvar Prosjekt Duo AS, upptar ny finansiering och utser ny CFO

Regulatoriskt

Satsningen på vardagstjänster i Hudya AB fortsätter med fokus på försäkring/insuretech

Hudya AB förvärvar Prosjekt Duo AS
Hudya AB:s styrelse har beslutat att förvärva det norska insuretech-bolaget Prosjekt Duo AS. Bolaget som förvärvs har inte en traditionell distribution genom manuella försäljningsresurser som inte är skalbara, utan genom strategiska partnerskap (white label) med omnichannel integrerad med partnern som är fullt skalbar.

«Vi är mycket nöjda med detta förvärv som hjälper till att säkerställa att Hudya AB:s strategi fortsätter», säger Ole Morten Settevik, styrelseordförande i Hudya AB. «Vi positionerar oss nu för ett starkt fokus på försäkringstjänster i tiden som kommer, och det med hjälp av en insuretech-plattform», avslutar han.

Stein Ole Larsen, styrelseordförande i Prosjekt Duo AS, kommenterar transaktionen enligt följande: «Hudyas förvärv av Prosjekt Duo säkerställer genomförandet av en bred nordisk fintech-baserad försäkringssatsning som kommer att utmana den befintliga försäkringsbranschen. Duos tekniska plattform och våra partneravtal utgör en solid bas för genombrott på marknaden.»
 

«Både Hudya AB och Prosjekt Duo har betydande erfarenhet och expertis med digitala lösningar för en försäkringsmarknad och vi har stor tro på att vårt värdeförslag kommer att skapa nya möjligheter för både Hudya AB och våra partners»­­­­­­­, konkluderar Ole Morten Settevik, styrelseordförande i Hudya AB.

Prosjekt Duo AS förvärvas baserat på en värdering om 30 MSEK som betalas i aktier i Hudya AB till en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Dagens aktieägare i Prosjekt Duo AS kommer genom detta att bli ägare till cirka 50% av aktierna i Hudya AB. Den detaljerade tekniska beskrivningen av förvärvet beskrivs i ett separat pressmeddelande som kommer att publiceras så snart som möjligt.

Upptagande av ett konvertibelt lån
Styrelsen i Hudya AB har beslutat att företaget kan ta ett konvertibelt lån på upp till 3 000 TSEK, varav 900 TSEK redan har placerats mot den befintliga styrelsen i Hudya AB. Företaget kommer att återvända med mer information om lånet och framtida kapitalisering tillsammans med information om förvärvet av Project Duo AS.

Utnämning av ny CFO i Hudya AB
I samband med förvärvet av projektet Duo AS kommer Cecilie Røskeland att anställas som CFO i Hudya AB. Hon har 20 års ledningserfarenhet från olika befattningar i flera branscher, inklusive som CFO och ansvarig för compliance, riskkontroll och intern kontroll i försäkringsbolag. ”Styrelsen i Hudya AB ser fram emot att få Cecilie Røskeland som en del av organisationen med sin erfarenhet från börsnoterade företag, compliance och allmän CFO-bakgrund", säger Ole Morten Settevik, styrelseordförande i Hudya AB.

 

För ytterligare information kontakta:

ir@hudya.se eller
Ole Morten Settevik, styrelseordförande, Hudya AB
Telefon: + 47 907 53 840

 
Om Hudya

Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt fintechföretag. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag som sparar kunder tid och pengar. Hudya AB är sedan den 14 februari 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post:
info@fnca.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.hudyagroup.com.
Denna information är sådan information som Hudya AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-28 13:00 CET.

 

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .