Logotype

Press release NO: Acqusition of Swedish SEQR Group AB

Icke-regulatoriskt

Here is the Norwegian press release (in Norwegian) regarding our recent acquisition of the Swedish SEQR Group AB.Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .