Logotype

Största aktieägarna

Av nedanstående tabell framgår Hudyas kontrollerande aktieägare per den 31 januari 2020.

 AktieägareAktierProcent
Vikna Holding AS3 341 747ca 9,75 %
BLS Holding AS (Børge Leknes)2 817 096ca 8,22 %
PLV Holding AS (Pål Lauvrak)2 514 318ca 7,34 %
Taarnet Consulting AS (Morten Kvam)2 504 857ca 7,31 %
GM Holding AB1 567 219ca 4,57 %
Sophol AS1 345 475ca 3,93 %
Aconto Capital AS1 295 308ca 3,78 %
Pioneer Capital Group AS1 242 911ca 3,63 %
Övriga aktieägare12 538 554ca 51,46%
Totalt34 258 396100.00%

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .