Logotype

Rapporter och presentationer

Här hittar du Hudyas årsredovisningar och delårsrapporter. Önskar du prenumerara på dessa utskick anmäl dig här!

2020

Pressmeddelande avseende halvårsrapport för Hudya AB avseende januari-juni 2020.

Hudya publicerar årsredovisning för 2019

2018

Revisionsberättelse för Hudya AB för räkenskapsåret 2018

Revisionsberättelse för Hudya Group AS för räkenskapsåret 2018

Hudya Group AS årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Hudya AB årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2017

Hudya Group AS årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Revisionsberättelse för Hudya Group AS för räkenskapsåret 2017

Revisionsberättelse för Hudya AB för räkenskapsåret 2016/2017

Hudya AB årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .