Logotype

Hudya som investering

Gryningen för en ledande skandinavisk fintech-jätte

Hudya skapades i augusti 2016 när tre entreprenörer – Børge Leknes, Morten Kvam och Pål Lauvrak – samlades kring en gemensam vision om att samla flera vardagstjänster på en enskild digital plattform och därigenom erbjuda en lösning som de själva saknade på marknaden. Plattformen skulle göra det lättare för konsumenter att överblicka sina olika tjänster och skapa större transparens kring priser, avtalsvillkor och bindningstid. Samtidigt skulle man erbjuda tjänsterna till ett lägre pris genom en ökad digitalisering och effektivisering.

Låt oss berätta mer om Hudya, klicka på hjärtat nedan.


Var står vi idag?

Sedan starten har Hudya genom en förvärvsstrategi skapat ett skandinaviskt företag med 220 anställda och verksamhet inom el, försäkring, konsumentkrediter och telefoni. Samma strategi har inneburit att man har förvärvat den kompetens som krävs för att kunna bygga en komplett digital plattform för support och försäljning. En parallell digitalisering och effektivisering har resulterat i minskade försäljningskostnader genom korsförsäljning av tjänster.

Hudyas plattform

Hudyas verksamhet utgår ifrån den digitala plattform som byggts upp sedan dag ett. Med plattformens hjälp ska privatkonsumenter och små till medelstora företag enkelt kunna välja eller byta vardagstjänster, sänka sina kostnader och få en bättre överblick över sina avtal. Tjänsteerbjudandena presenteras i plattformen och erbjuds direkt av Hudya eller via samarbetspartners.

Hudyas nuvarande verksamhet består av fyra huvudsakliga delar:

  • Konsumentkrediter
  • Telefoni
  • Försäkring
  • El

Samtidigt är flera fintechlösningar under utveckling eller redan på plats; som betaltjänster, peer-to-peer respektive in-store payments, mfl. 2019 förvärvades det norska fintech-bolaget Payr AS, laddat med ny teknologi och många nya kunder till Hudya-koncernen. Den AI-teknologi för digitala betalningar, där kunden erbjuds alternativ för att kunna sänka sina kostnader, är av särskilt värde för Hudya - som en stark grogrund för förtroendefulla kundrelationer och långsiktig tillväxt.

Vart är vi på väg?

När vi nu har förverkligat visionen att skapa den innovativa plattform som ger våra kunder möjlighet att spara pengar på vardagstjänster – och våra verksamheter inom support, försäljning och distribution finns på plats – står Hudya välrustat och redo för nästa steg på utvecklingsresan: att växa genom att öka antalet kunder och ta nya marknader.

Bolaget

Hudya är en väletablerad skandinavisk koncern med en erfaren lednings- resp. styrelsegrupp och ca 220 medarbetare.

Vår idé: att kombinera fintech och AI för att förenkla livet och minska kostnader

Vi är den enda spelaren på marknaden som erbjuder flera vardags- och fintech-tjänster samlade på en och samma plattform. Från start har vi fokuserat på att erbjuda attraktiva vardagstjänster med en låg customer acquisition cost. Vår lönsamhet stöds av plattformen som säkrar en effektiv distribution och en kundinteraktion som gynnar kundlojalitet och det upplevda värdet.

Vår modell: Vi har skapat en innovativ digital plattform för korsförsäljning av flera produkter. Våra skickliga skandinaviska sälj- och supportteam säkerställer en hög kundlojalitet och låga grader av churn. Vi skalar verksamheten genom företagsförvärv och korsförsäljning.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .