Logotype

Aktien

Hudya aktien

Hudya-aktien noterades på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020. Aktien handlas under kortnamnet HUDYA med ISIN-kod SE0013486255. 

Handeln med aktien är för närvarande pausad på Nasdaq First North Growth Market.

Volym, tusental
[{"d":"2019-02-21","n":"The pretty Hudya way","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/the-pretty-hudya-way/"},{"d":"2019-03-25","n":"Look Who’s Talking","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/look-whos-talking/"},{"d":"2019-04-26","n":"Aquisition in Sweden will enhance Hudya’s fintech focus","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/aquisition-in-sweden-will-enhance-hudyas-fintech-focus/"},{"d":"2019-05-10","n":"Hudya optimizes invoicing in cooperation with Fair/","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/hudya-optimizes-invoicing-in-cooperation-with-fair/"},{"d":"2019-05-22","n":"Trademark registration in USA","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/trademark-registration-in-usa/"},{"d":"2019-05-22","n":"Press release DK: Acquisition of SalesPartners Direct Sales ApS","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/press-release-dk-acquisition-of-salespartners-direct-sales-aps/"},{"d":"2019-05-23","n":"The Hudya-growth continues","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/the-hudya-growth-continues/"},{"d":"2019-05-23","n":"Press release NO: Acquisition of SalesPartners Direct Sales ApS","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/press-release-no-acquisition-of-salespartners-direct-sales-aps/"},{"d":"2019-05-23","n":"In the press: Hudya keeps growing","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/in-the-press-hudya-keeps-growing/"},{"d":"2019-06-11","n":"Press release NO: Acqusition of Swedish SEQR Group AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/press-release-no-acqusition-of-swedish-seqr-group-ab/"},{"d":"2019-06-14","n":"In the press: Hudya buys SEQR","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/in-the-press-hudya-buys-seqr/"},{"d":"2019-07-15","n":"Hudya Group is merging with the Norwegian fintech-star, Payr!","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/hudya-group-is-merging-with-the-norwegian-fintech-star-payr/"},{"d":"2019-07-29","n":"Hudya in the press: Merging with Payr","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/hudya-in-the-press-merging-with-payr/"},{"d":"2019-08-08","n":"July was fantastic!","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/july-was-fantastic/"},{"d":"2019-09-05","n":"Hanne Ek is appointed as CFO for Hudya Group AS","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/hanne-ek-is-appointed-as-cfo-for-hudya-group-as/"},{"d":"2019-10-10","n":"Hudya Group will be listed on the Nasdaq First North stock exchange!","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/hudya-group-will-be-listed-on-the-nasdaq-first-north-stock-exchange/"},{"d":"2019-10-14","n":"Brokerage firm Norne Securities raises capital for Hudya in Norway prior to listing in Sweden","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2019/brokerage-firm-norne-securities-raises-capital-for-hudya-in-norway-prior-to-listing-in-sweden/"},{"d":"2021-06-03","n":"VD:s brev till aktieägarna 3 juni 2021","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/vds-brev-till-aktieagarna-3-juni-2021/"},{"d":"2021-06-03","n":"Rättelse av pressmeddelande: Nord Insuretech Group AB publicerar årsredovisning för 2020.","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/rattelse-av-pressmeddelande-nord-insuretech-group-ab-publicerar-arsredovisning-for-2020/"},{"d":"2021-06-02","n":"Nord Insuretech Group AB publicerar årsredovisning för 2020.","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/nord-insuretech-group-ab-publicerar-arsredovisning-for-2020/"},{"d":"2021-01-04","n":"VD för Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB) sitt brev till aktieägarna","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/vd-for-nord-insuretech-group-ab-namn-under-andring-fran-hudya-ab-sitt-brev-till-aktieagarna/"},{"d":"2021-01-07","n":"Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB) publicerar bolagsbeskrivning inför fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market.","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/nord-insuretech-group-ab-namn-under-andring-fran-hudya-ab-publicerar-bolagsbeskrivning-infor-fortsatt-handel-pa-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2021-01-08","n":"Det nya namnet Nord Insuretech Group (fd Hudya) är nu registrerat hos Bolagsverket","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/det-nya-namnet-nord-insuretech-group-fd-hudya-ar-nu-registrerat-hos-bolagsverket/"},{"d":"2021-02-25","n":"Nord Insuretech Group AB har ingått ett avtal med Nordic Benefits","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/nord-insuretech-group-ab-har-ingatt-ett-avtal-med-nordic-benefits/"},{"d":"2021-02-26","n":"VD för Nord Insuretech Group AB (Nord) sitt brev till aktieägarna 26 februari 2021","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/vd-for-nord-insuretech-group-ab-nord-sitt-brev-till-aktieagarna-26-februari-2021/"},{"d":"2021-03-26","n":"NORD INSURETECH GROUP AB (publ) Bokslutskommuniké 2020","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/nord-insuretech-group-ab-publ-bokslutskommunike-2020/"},{"d":"2021-03-31","n":"VD för Nord Insuretech Group AB (Nord) sitt brev till aktieägarna 31 mars 2021","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/vd-for-nord-insuretech-group-ab-nord-sitt-brev-till-aktieagarna-31-mars-2021/"},{"d":"2021-05-05","n":"VD:s brev till aktieägarna 5 maj 2021","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/vds-brev-till-aktieagarna-5-maj-2021/"},{"d":"2021-05-19","n":"Nord Insuretech Group AB förvärvar Pronans Forsikring AS genom sitt helägda dotterbolag Nord Forsikring AS i Norge.","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/nord-insuretech-group-ab-forvarvar-pronans-forsikring-as-genom-sitt-helagda-dotterbolag-nord-forsikring-as-i-norge/"},{"d":"2021-05-21","n":"Kallelse till årsstämma i Nord Insuretech Group AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-arsstamma-i-nord-insuretech-group-ab/"},{"d":"2021-06-02","n":"Nord Insuretech Group AB genomför förvärvet (closing) av Pronans Forsikring AS genom sitt helägda dotterbolag Nord Forsikring AS i Norge.","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2021/nord-insuretech-group-ab-genomfor-forvarvet-closing-av-pronans-forsikring-as-genom-sitt-helagda-dotterbolag-nord-forsikring-as-i-norge/"},{"d":"2020-03-20","n":"Continued strong numbers for Hudya AB in February","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/continued-strong-numbers-for-hudya-ab-in-february/"},{"d":"2020-04-30","n":"Hudya AB informs on its liquidity situation","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/Hudya-AB-informs-on-its-liquidity-situation/"},{"d":"2020-06-25","n":"Stämmokommuniké från årsstämma i Hudya AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/stammokommunike-fran-arsstamma-i-hudya-ab/"},{"d":"2020-03-26","n":"Hudya AB (publ) Year-end report 2019","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-publ-year-end-report-2019/"},{"d":"2020-06-04","n":"Hudya publicerar årsredovisning för 2019","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-publicerar-arsredovisning-for-2019/"},{"d":"2020-06-24","n":"Hudya AB meddelar att koncernens största långivare har sagt upp sin kredit och realiserat säkerheter i form av pant i tolv dotterbolag","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-meddelar-att-koncernens-storsta-langivare-har-sagt-upp-sin-kredit-och-realiserat-sakerheter-i-form-av-pant-i-tolv-dotterbolag/"},{"d":"2020-02-27","n":"Hudya has signed a brand agreement with Telenor A/S for launch of Hudya Mobile in Denmark","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-has-signed-a-brand-agreement-with-telenor-as-for-launch-of-hudya-mobile-in-denmark/"},{"d":"2020-05-25","n":"Kallelse till årsstämma i Hudya AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-i-hudya-ab/"},{"d":"2020-06-12","n":"Hudya AB har pågående förhandlingar med en större kreditgivare","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-har-pagaende-forhandlingar-med-en-storre-kreditgivare/"},{"d":"2020-03-26","n":"Hudya increases its credit lines by an additional MSEK 35","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-increases-its-credit-lines-by-an-additional-msek-35/"},{"d":"2020-06-08","n":"Hudya AB har antagit en reviderad affärsplan","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-har-antagit-en-reviderad-affarsplan/"},{"d":"2020-03-26","n":"Michael Sundin has been appointed as CEO in Hudya AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/michael-sundin-has-been-appointed-as-ceo-in-hudya-ab/"},{"d":"2020-03-27","n":"Hudya AB’s CEO, Michael Sundins’ Letter to shareholders","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-abs-ceo-michael-sundins-letter-to-shareholders/"},{"d":"2020-04-13","n":"Hudya AB resolves on a directed issue of shares to a lender by set-off","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-resolves-on-a-directed-issue-of-shares-to-a-lender-by-set-off/"},{"d":"2020-06-25","n":"Stämmokommuniké från årsstämma i Hudya AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/stammokommunike-fran-arsstamma-i-hudya-ab/"},{"d":"2020-04-16","n":"Hudya AB resolves on a directed issue of shares to three lenders by set-off","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-resolves-on-a-directed-issue-of-shares-to-three-lenders-by-set-off/"},{"d":"2020-08-28","n":"Pressmeddelande avseende halvårsrapport för Hudya AB avseende januari-juni 2020.","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/pressmeddelande-avseende-halvarsrapport-for-hudya-ab-avseende-januari-juni-2020/"},{"d":"2020-08-28","n":"Hudya AB förvärvar Prosjekt Duo AS, upptar ny finansiering och utser ny CFO","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-forvarvar-prosjekt-duo-as-upptar-ny-finansiering-och-utser-ny-cfo/"},{"d":"2020-10-30","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Hudya AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hudya-ab/"},{"d":"2020-11-02","n":"Korrigering av kallelse till extra bolagsstämma i Hudya AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/korrigering-av-kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hudya-ab/"},{"d":"2020-09-07","n":"Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att ytterligare senarelägga förfallodagen till den 11 september 2020 för det lån om 4 miljoner SEK med ursprunglig förfallodag den 31 augusti 2020","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-och-langivaren-faro-capital-ab-har-enats-om-att-ytterligare-senarelagga-forfallodagen-till-den-11-september-2020-for-det-lan-om-4-miljoner-sek-med-ursprunglig-forfallodag-den-31-augusti-2020/"},{"d":"2020-09-11","n":"Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att senarelägga förfallodagen till den 1 december 2021 för det lån om 4 miljoner SEK med förfallodag den 11 september 2020","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-och-langivaren-faro-capital-ab-har-enats-om-att-senarelagga-forfallodagen-till-den-1-december-2021-for-det-lan-om-4-miljoner-sek-med-forfallodag-den-11-september-2020/"},{"d":"2020-10-26","n":"Børge Leknes har anställts som ny CEO för Hudya AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/borge-leknes-har-anstallts-som-ny-ceo-for-hudya-ab/"},{"d":"2020-08-31","n":"Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att senarelägga förfallodagen till den 7 september 2020 för det lån om 4 miljoner SEK med ursprunglig förfallodag den 31 augusti 2020","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-och-langivaren-faro-capital-ab-har-enats-om-att-senarelagga-forfallodagen-till-den-7-september-2020-for-det-lan-om-4-miljoner-sek-med-ursprunglig-forfallodag-den-31-augusti-2020/"},{"d":"2020-09-11","n":"Hudya genomför förvärvet av Prosjekt Duo","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-genomfor-forvarvet-av-prosjekt-duo/"},{"d":"2020-10-29","n":"Hudya AB har anlitat Redeye AB som Certified Adviser från och med den 1 november 2020 och inleder en ny granskningsprocess","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-har-anlitat-redeye-ab-som-certified-adviser-fran-och-med-den-1-november-2020-och-inleder-en-ny-granskningsprocess/"},{"d":"2020-11-13","n":"Korrigering II av kallelse till extra bolagsstämma i Hudya AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/korrigering-ii-av-kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hudya-ab/"},{"d":"2020-12-01","n":"Styrelsen för Hudya har beslutat om riktad emission av Units","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/styrelsen-for-hudya-har-beslutat-om-riktad-emission-av-units/"},{"d":"2020-12-03","n":"Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Hudya AB den 3 december 2020","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/stammokommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-hudya-ab-den-3-december-2020/"},{"d":"2020-12-11","n":"Hudya (under namnändring till Nord Insuretech Group) föreslår riktade emissioner","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-under-namnandring-till-nord-insuretech-group-foreslar-riktade-emissioner/"},{"d":"2020-12-11","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Hudya AB (under namnändring till Nord Insuretech Group AB)","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-hudya-ab-under-namnandring-till-nord-insuretech-group-ab/"},{"d":"2020-12-22","n":"Hudya AB (”Bolaget”, under namnändring till Nord Insuretech Group AB ) erhåller villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market Sweden","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-bolaget-under-namnandring-till-nord-insuretech-group-ab--erhaller-villkorat-godkannande-for-fortsatt-handel-pa-nasdaq-first-north-growth-market-sweden/"},{"d":"2020-12-30","n":"Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Hudya AB (under namnändring till Nord Insuretech Group AB) den 30 december 2020","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/stammokommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-hudya-ab-under-namnandring-till-nord-insuretech-group-ab-den-30-december-2020/"},{"d":"2020-04-22","n":"Hudya AB resolves on a directed issue of shares as part of an aquisition","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/Hudya-AB-resolves-on-a-directed-issue-of-shares-as-part-of-an-aquisition/"},{"d":"2020-04-24","n":"Hudya AB resolves on a directed issue of warrants to Scandinavian Credit Fund I AB (publ)","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/Hudya-AB-resolves-on-a-directed-issue-of-warrants-to-Scandinavian-Credit-Fund-I-AB-(publ)/"},{"d":"2020-04-26","n":"Hudya AB announces change of CEO: names Mats Wennberg as interim CEO with immediate effect","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/Hudya-AB-announces-change-of-CEO-names-Mats-Wennberg-as-interim-CEO-with-immediate-effect/"},{"d":"2020-04-27","n":"Hudya sells parts of customer portfolio","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/Hudya-sells-parts-of-customer-portfolio/"},{"d":"2020-02-12","n":"Hudya AB (publ) utser Lago Kapital till likviditetsgarant","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-publ-utser-lago-kapital-till-likviditetsgarant/"},{"d":"2020-02-13","n":"Första dag för handel i Hudyas aktier på Nasdaq First North","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/forsta-dag-for-handel-i-hudyas-aktier-pa-nasdaq-first-north/"},{"d":"2020-02-20","n":"Starka försäljningssiffror för Hudya AB","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/starka-forsaljningssiffror-for-hudya-ab/"},{"d":"2020-02-25","n":"Hudya köper kundportfölj – får 5 000 nya mobilkunder","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-koper-kundportfolj--far-5-000-nya-mobilkunder/"},{"d":"2020-03-17","n":"Hudya AB postpones the company’s year-end report with one week","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-ab-postpones-the-companys-year-end-report-with-one-week/"},{"d":"2020-03-04","n":"Hudya has signed agreements with two Public Housing Associations in Denmark","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-has-signed-agreements-with-two-public-housing-associations-in-denmark/"},{"d":"2020-01-28","n":"Hudya noteras på Nasdaq First North Growth Market","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-noteras-pa-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2020-02-05","n":"Hudya announces the outcome of the new issue of shares in connection with the listing on Nasdaq First North Growth Market","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-announces-the-outcome-of-the-new-issue-of-shares-in-connection-with-the-listing-on-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2020-01-24","n":"Stark utveckling för Hudya","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/stark-utveckling-for-hudya/"},{"d":"2020-01-15","n":"Hudya genomfor en nyemission och avser att noteras pa nasdaq first north growth market","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2020/hudya-genomfor-en-nyemission-och-avser-att-noteras-pa-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2018-02-03","n":"Coming soon: Hudya Mobile","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/coming-soon-hudya-mobile/"},{"d":"2018-02-04","n":"Hudya’s sales success in Tromsø","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudyas-sales-success-in-tromso/"},{"d":"2018-02-05","n":"Positive response for the Hudya concept in B2B","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/positive-response-for-the-hudya-concept-in-b2b/"},{"d":"2018-02-14","n":"Success while practicing the art of asking questions","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/success-while-practicing-the-art-of-asking-questions/"},{"d":"2018-02-21","n":"We are in the finale!","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/we-are-in-the-finale/"},{"d":"2018-03-20","n":"A lot of savings potential out there","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/a-lot-of-savings-potential-out-there/"},{"d":"2018-04-05","n":"Hunting for NOK 70 million","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hunting-for-nok-70-million/"},{"d":"2018-04-06","n":"High activity in Hudya Distribution","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/high-activity-in-hudya-distribution/"},{"d":"2018-04-18","n":"Hudya offers company costs health checkup’s","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudya-offers-company-costs-health-checkups/"},{"d":"2018-04-24","n":"Hudya cares for the customer’s data","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudya-cares-for-the-customers-data/"},{"d":"2018-05-04","n":"Recruiting and keeping customers the Hudya way","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/recruiting-and-keeping-customers-the-hudya-way/"},{"d":"2018-05-11","n":"Even more effective customer dialogue using AI technology","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/even-more-effective-customer-dialogue-using-ai-technology/"},{"d":"2018-05-18","n":"Yes, it works!","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/yes-it-works/"},{"d":"2018-05-25","n":"GDPR The Hudya Way: You Own Your Own Data","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/gdpr-the-hudya-way-you-own-your-own-data/"},{"d":"2018-06-05","n":"– Our hypotheses are confirmed every day","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/-our-hypotheses-are-confirmed-every-day/"},{"d":"2018-08-01","n":"Hudya Group has acquired Aconto.no AS and Lendr AS","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudya-group-has-acquired-acontono-as-and-lendr-as/"},{"d":"2018-08-28","n":"– Hudya is simplifying processes at all levels","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/-hudya-is-simplifying-processes-at-all-levels/"},{"d":"2018-09-07","n":"Alfy Louis: – Hudya has got everything it takes to become a success in the USA","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/alfy-louis--hudya-has-got-everything-it-takes-to-become-a-success-in-the-usa/"},{"d":"2018-12-31","n":"Revisionsberättelse för Hudya Group AS för räkenskapsåret 2018","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/revisionsberattelse-for-hudya-group-as-for-rakenskapsaret-2018/"},{"d":"2018-09-21","n":"Hudya reduces customer’s annual interest rates","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudya-reduces-customers-annual-interest-rates/"},{"d":"2018-12-31","n":"Hudya Group AS årsredovisning för räkenskapsåret 2018","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudya-group-as-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2018/"},{"d":"2018-11-05","n":"Hudya agrees to take over Telipol’s customers","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudya-agrees-to-take-over-telipols-customers/"},{"d":"2018-11-16","n":"Hudya Group delivered positive results ahead of time","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudya-group-delivered-positive-results-ahead-of-time/"},{"d":"2018-12-31","n":"Hudya Group AS årsredovisning för räkenskapsåret 2017","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudya-group-as-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2017/"},{"d":"2018-11-30","n":"CEO in the press","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/ceo-in-the-press/"},{"d":"2018-12-31","n":"Hudya AB årsredovisning för räkenskapsåret 2018","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/hudya-ab-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2018/"},{"d":"2018-12-11","n":"Keep Calm and Carry On","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/keep-calm-and-carry-on/"},{"d":"2018-12-31","n":"Revisionsberättelse för Hudya AB för räkenskapsåret 2018","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2018/revisionsberattelse-for-hudya-ab-for-rakenskapsaret-2018/"},{"d":"2017-02-15","n":"A new, Nordic start-up will provide the Danes with cheaper electricity","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/a-new-nordic-start-up-will-provide-the-danes-with-cheaper-electricity/"},{"d":"2017-07-05","n":"From 0 to more than 100 millions in 10 months","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/from-0-to-more-than-100-millions-in-10-months/"},{"d":"2017-07-20","n":"Started 10 months ago and is already valued to NOK 140 million","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/started-10-months-ago-and-is-already-valued-to-nok-140-million/"},{"d":"2017-10-10","n":"Hudya Group AS’s new board of directors","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/hudya-group-ass-new-board-of-directors/"},{"d":"2017-10-14","n":"Hudya’s Nordic expansion continues","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/hudyas-nordic-expansion-continues/"},{"d":"2017-11-01","n":"We are challengers!","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/we-are-challengers/"},{"d":"2017-11-10","n":"Insurance partners with great trust in future growth","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/insurance-partners-with-great-trust-in-future-growth/"},{"d":"2017-11-15","n":"Our results after 10 hours of selling Hudya Insurance delivered by Frende","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/our-results-after-10-hours-of-selling-hudya-insurance-delivered-by-frende/"},{"d":"2017-12-14","n":"We have launched Hudya Power in Denmark","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/we-have-launched-hudya-power-in-denmark/"},{"d":"2017-12-31","n":"Revisionsberättelse för Hudya Group AS för räkenskapsåret 2017","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/revisionsberattelse-for-hudya-group-as-for-rakenskapsaret-2017/"},{"d":"2017-12-31","n":"Hudya AB årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/hudya-ab-arsredovisning-for-rakenskapsaret-20162017/"},{"d":"2017-12-31","n":"Revisionsberättelse för Hudya AB för räkenskapsåret 2016/2017","u":"/nyhetsrum/media/pressmeddelanden/2017/revisionsberattelse-for-hudya-ab-for-rakenskapsaret-20162017/"}]

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .