Logotype

Styrelse och Revisor

Hudyas styrelseledamöter är en brett sammansatt kompetent grupp med erfarenheter ifrån teknik, digitalisering, kapitalisering, IPO, globalisering, kommunikation, ledarskap, distribution, strategiska partnerskap, Lean management och consulting.

Hudyas styrelse består av fem ordinarie ledamöter valda till slutet av årsstämman 2020. Styrelseledamöterna, deras befattning och om de anses vara oberoende i förhållande till bolaget, till bolagets ledning och till större aktieägare beskrivs i nedan presentation.

Ole Morten Settevik
Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2019 (styrelseordförande för Hudya Group AS sedan 2017).

Född: 1958.

Utbildning: B.Sc. Econ och M.Sc. Econ, Copenhagen Business School, Köpenhamn.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för Beitostølen Resort AS och No Isolation AS. Styrelseledamot i Advania Iceland.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör och styrelseordförande för Advania Norge AS.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i Hudya: 160,166 aktier och 105,834 teckningsoptioner.

Ivar Williksen
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseledamot för Hudya Group AS sedan 2019).

Född: 1960.

Utbildning: Maritime Nautical Degree, Trondheim Maritime Høyskole, Trondheim.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande för Vikna Holding AS. Styrelseordförande för WinWin Seafood ASA och Viknaslipen AS. Styrelseledamot för Norsk Fisketransport AS, NTS Shipping AS och NTS Management AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Koncernchef och styrelseordförande för Vardia Insurance Group ASA, Vardia Forsikring AS, Vardia Agencies AS, Vardia Forsikringsagentur AS. Styrelsesledamot för Midt-Norsk Havbruk AS och Vardia Forsäkring AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i Hudya: 3 341 747 aktier via Vikna Holding AS och 8,750 teckningsoptioner.

Kathryn Moore Baker
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseledamot för Hudya Group AS sedan 2017).

Född: 1964.

Utbildning: Bachelor of Arts, Wellesley College, Wellesley och M.B.A., Dartmouth College, Hanover.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för Catena Media plc och Lakeside AS. Styrelseledamot för Norges Bank, Akastor AS, DOF ASA och Labrida AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande för Agasti ASA och Navamedic. Styrelseledamot för Sevan Marine ASA.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i Hudya: 21 539 aktier indirekt genom bolaget Lakeside AS och 84 167 teckningsoptioner.

Louise Dedichen
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseledamot för Hudya Group AS sedan 2017).

Född: 1964.

Utbildning: Militärutbildning, École de Guerre, Paris och Naval Academy, Bergen.

Andra pågående uppdrag: Rektor vid Norwegian Defense University College.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i Hudya: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

John Bjørnsen
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseledamot för Hudya Group AS sedan 2018).

Född: 1986.

Utbildning: M.Sc., Industrial Economics and Technology Management, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim.

Andra pågående uppdrag: Partner i Pioneer Investor Management. Styrelseordförande för Demeter IT Systems i Malmö AB, Transports & Warehouse Services Scandinavia AB, Bidco 2019 T AB, Pcp Bidco 2018 T AS och 1337 Invest AS. Styrelseledamot för Tfe Group AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Partner och rådgivare i Pareto Securities. Interim CFO för Hudya Group AS.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i Hudya: 38,805 aktier och 21,250 teckningsoptioner.

Revisor: 

RSM Stockholm AB, Birger Jarlsgatan 57 B, SE-113 56 Stockholm
Tel: +46 8 120 908 00, E-post: anneli.richardson@rsm.se 

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .