Logotype

Kommittéer

Finansieringskommitté

Den 8 april 2019 utsåg styrelsen Mats Wennberg, Ivar Williksen och Børge Leknes till finansieringskommitté, vid behov med assistans av Kathryn Baker och/eller John Bjørnsen (börsnotering/skulder).

Finansieringskommittén skall bistå Hudya AB i företagets finansieringsarbete och agera som diskussionspartner åt ledningen.

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .