Logotype

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Nedan finner du information från våra bolagsstämmor:

Extra bolagsstämma 3 dec 2020

Korrigerad kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Årsstämma 27 jun 2020


Kallelse till årstämma

Poströstningsformulär - elektroniska röster via poströsta.se

Poströstningsformulär - fysiska röster per post

Fullmaktsformulär

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .