Logotype

Disclaimer

Viktig information

Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige, Norge och Danmark samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen på denna del av Hudya ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.

Informationen på denna del av Hudya ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.

Viktig information

Tillgång till informationen på denna del av Hudya ABs (publ) (”Hudya” eller ”Bolaget”) hemsida är begränsad av regulatoriska skäl. Personer som vill ta del av informationen måste därför ta del av nedanstående instruktioner samt bekräfta att de avser att agera i enlighet därmed.

Hudya har offentliggjort ett erbjudande att förvärva aktier i Bolaget. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige, Norge och Danmark. Inga nya aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Informationen på denna del av Hudyas hemsida riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på denna del av Hudyas hemsida får följaktligen inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller teckning av aktier kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion.

Teckning och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar informationen på denna del av hemsidan måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Hudya förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Genom att acceptera nedan bekräftar jag att jag tagit del av ovanstående instruktioner samt de villkor och bestämmelser som lämnas på denna del av hemsidan. [Jag bekräftar även att jag inte befinner mig i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.]

Access to this information is limited to persons resident and physically present in Sweden and to authorized persons who are resident and physically present in other jurisdictions outside Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, South Africa or the United States of America.

IPO

Om Hudya

Hudya AB (publ) erbjuder vardagstjänster som el, försäkring, telefoni och konsumentkrediter till ett lägre pris genom en innovativ digital plattform, som hjälper kunderna att spara tid och pengar.

Erbjudande

Pris per aktie: 13,75 SEK

Ansökningsformulär finns nedan samt hos AvanzaNordnet SE, Nordnet NO, Nordnet DK eller Hagberg & Aneborn

Anmälningssedel

Kompletta villkor för Erbjudandet finns samlade i prospektet.

Preliminär tidsplan

Ansökningsperiod: 16 januari  - 30 januari 2020

Första handelsdagen: 14 februari 2020


Prospekt

Prospekt 

Tilläggsdokument Prospekt

Sammanfattning Prospekt

Registreringsbevis Hudya AB

Bolagsordning Hudya AB

Pressmeddelanden i samband med IPO

5 februari - Hudya offentliggör utfallet av nyemissionen i anslutning till noteringen på Nasdaq First North Growth Market

28 januari - Hudya noteras på Nasdaq First North Growth Market

24 januari - Stark utveckling för Hudya.

15 januari 2020 - Hudya genomför en nyemission och avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market.


Finansiella rapporter

Hudya Group AS årsredovisning för räkenskapsåret 2018 

Revisionsberättelse för Hudya Group AS för räkenskapsåret 2018 

Hudya Group AS årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

Revisionsberättelse för Hudya Group AS för räkenskapsåret 2017 

Hudya AB årsredovisning för räkenskapsåret 2018 

Revisionsberättelse för Hudya AB för räkenskapsåret 2018 

Hudya AB årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 

Revisionsberättelse för Hudya AB för räkenskapsåret 2016/2017

Övrig dokumentation

Se Chief Communications Officer Morten Kvams presentation av Hudya

Läs en extern analys av bolaget (Engelska)

IR kontakt

Morten Kvam
Chief Communications Officer
E-post: ir@hudya.se
Mob: + 47 930 28 970

Certified Adviser

Hudyas Certified Adviser på Nasdaq First North är FNCA Sweden AB
Box 5807, Humlegårdsgatan 5, SE-102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se
Tel: 08 528 00 399 

Vi ber dig att samtycka till vår användning av cookies såsom beskrivs i vår Cookiepolicy .